Miljön skall vara i fokus!

Vi arbetar aktivt med att ta fram produkter med miljövänliga material. Vi kan ge våra kunder en miljöredovisning från varje fabrik samt hela logistikkedjan och på detta sätt bidra till våra kunders uträkning av det ekologiska fotavtrycket. En mycket viktig del i vårt arbete är att också inkludera miljön när vi utvecklar produkter. Genom att ta fram produkter med högt upplevt värde säkerställer vi att de inte slängs i onödan.

Environment & Sustainability

Sustainability

Hur ser det ut i fabriken där era produkter produceras?

Toy Promotion har en uppförandekod som våra fabriker skriftligen godkänner och som kontrolleras av oss både direkt och indirekt via 3:e parts testinstitut genom s.k. ”Social Audits”. Genom uppförandekoden skriver fabrikerna på att följa våra avtal gällande nolltolerans mot diskriminering, barnarbete, tvångsarbete, mutor m.m. De skriver också under på att ha och följa marknadsmässiga löner, arbetsvillkor och god arbetsmiljö etc. Vår målsättning är att arbeta långsiktigt med våra fabriker och vi arbetar tillsammans för att söka samförstånd och göra förbättringar inom dessa områden.