Alla produkter som importeras till EU måste uppfylla de lagar och regler som finns. I Sverige har vi en produktsäkerhetslag men det regelverk som oftast gäller för produkter som används av barn är säkerhetsdirektivet för leksaker 2009/48/EC. Alla produkter som enligt direktivet klassificeras som leksak ska testas och teknisk dokumentation måste upprättas.

Säkerhet

Kid with toys

Det första vi tar ställning till när vi får en förfrågan är om produkten klassificeras som leksak. Om så är fallet blir nästa fråga om produkten ska användas av barn som är under 3 år. Vi anpassar sedan processen så att produkten testas enligt alla gällande lagar och regler för EU men kontrollerar även om det finns nationella lagar i det land där vår kund har sin verksamhet.

CE