Vi är en sourcing specialist med fokus på produkter som används utav barn

Vi är en sourcing specialist med fokus på produkter som används utav barn

Vi utvecklar produkter med högt upplevt värde både för barnen och deras föräldrar!

Design

De flesta projekt börjar med grafisk design. Vi har sedan 2003 arbetat med olika kända karaktärer och från styleguides skapat design till målarböcker, barnmenyer och olika typer av leksaker. Vi har samarbetat med företag som Moomin, Sony och Warner.

Säkerhet

Alla produkter som importeras till EU måste uppfylla de lagar och regler som finns.
I Sverige har vi en produktsäkerhetslag men det regelverk som oftast gäller för produkter som används av barn är säkerhetsdirektivet för leksaker.

Miljö

Vi arbetar aktivt med att ta fram produkter med miljövänliga material. Vi kan ge våra kunder en miljöredovisning från varje fabrik samt hela logistikkedjan och på detta sätt bidra till våra kunders uträkning av det ekologiska
fotavtrycket.